au.noitomartni%40ofni +380 322 535 153; +380 503 777 501

    

 • icon
 • icon

Автоматизація як показник культури виробництва

Людина на усіх етапах своєї трудової діяльності намагалася провадити її так, щоб полегшити сам процес виробництва чи певні його операції. Для цього спочатку використовувалися підручні засоби, а згодом - найпростіші механізми, які з часом удосконалювалися. Певна висхідна точка розвитку виробництва під впливом науково - технічного прогресу стала вирішальною - у виробництво прийшла автоматика, з’явилися досконалі системи автоматизованого управління, які сьогодні охопили чи не усі галузі промисловості та діяльності людини.

 • Автоматизація 

  Автоматизація - один з напрямків науково - технічного прогресу, який передбачає використання саморегулюючих технічних засобів, комплексів управління, перевірених економіко - математичних методів, що звільняють людину від безпосередньої участі у виробничих процесах та значно спрощують діяльність спеціалістів найрізноманітніших напрямків.

  article image
  На фото приклад автоматизації задопомогою обладнання FLEXLINK

  Процес автоматизації технологічних процесів супроводжується як заміною одного виду устаткування на інший з більшим степенем автоматизації і концентрації операцій, так і реконструкцією наявного устаткування із залученням автоматизуючих пристроїв.
  Автоматизація вважається одним із найбільш перспективних напрямків у розвитку промислового виробництва, адже завдяки високій концентрації основних операцій значно покращуються умови праці та зростають економічні показники виробництва. На сучасному етапі автоматизація є вагомим показником перспективності та культури цілого виробництва.

 • На сьогоднішній день автоматизація проникла в найрізноманітніші галузі та охопила численні процеси:

  1.Виробничі операції.
  2.Планування, організацію та управління.
  3.Наукові дослідження.
  4.Бізнес - процеси.

  Основними “китами” автоматизації є послідовність, злагодженість, передачуваність, спланованість: послідовність у здійсненні виробничих процесів та управлінні ними, злагодженість усіх етапів та ланок процесу, передбачуваність якості та спланованість видаткової та дохідної частин виробництва.
  Наукові розробки та практичне залучення у виробництво систем автоматизації засвідчують їх численні переваги, а саме:
  1.Ріст продуктивності виробництва.
  2.Покращення якості виробничих процесів та кінцевого продукту.
  3.Зменшення частки людського фактора у виробництві.
  4.Зниження прямих видатків на оплату людської праці.
  5.Можливість виконання задач у небезпечних середовищах, а також таких, що виходять за межі людських можливостей.
  6.Покращення економічних показників компанії.

  article image
  Робот RC-10 від компанії FLEXLINK

  Автоматизація є одним із показників культури виробництва, адже у комплексі із науковою базою виробництва, умовами праці, дотриманням вимог ергономіки, технічної естетики, екології тощо виводить його на істотно новий економічний та соціальний рівень.
  Сучасні технології просуваються вперед величезними кроками: автоматизація охоплює все більше галузей промисловості та людського життя і рухається до найвищої точки - цілковитого автоматизованого управління усіма виробничими процесами.

Ми у соцмережах

Made with