searchtriangle
Мій кошик

Політика конфіденційності

Положення про порядок користування веб-сайтом та застереження відповідальності

Умови конфіденційності веб-сайту

Матеріали або особиста інформація, надіслана чи отримана у будь-який спосіб від особи, що здійснює перегляд, користується веб-сайтом, подала Заявку на цьому сайті, уклала договір, надіслала свої дані через електронну пошту тощо (надалі – користувач) підпадають під дію цього Положення та Положення про конфіденційність Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтрамоушн» (надалі – компанія Інтрамоушн).

Передання інформації

Будь-яка неособиста інформація чи матеріали, передані на цей веб-сайт, електронною поштою чи іншим чином, включаючи будь-які дані, питання, коментарі, пропозиції та інше будуть розглядатися як не конфіденційна інформація та компанія Інтрамоушн не несе відповідальності за збереження чи конфіденційність таких даних. Будь-що, що користувач передає чи пересилає стає власністю компанії Інтрамоушн і може використовуватися з будь-якою метою, включаючи (але не обмежуючись): відтворення, розголос, передачу, публікацію, транслювання та розміщення на веб-сайті. Надаючи інформацію користувач також гарантує, що є власником наданого матеріалу, що він не несе незаконного характеру і що компанія Інтрамоушн, використовуючи його, не порушує будь-які права третіх сторін і будь-яке із застосовуваних законодавств. Компанія Інтрамоушн не зобов’язана використовувати надану інформацію.

Точність, повнота та актуальність інформації

Компанія Інтрамошн не несе відповідальності за те, що інформація розміщена на веб-сайті може бути неточною, неповною чи не оновленою. Використовуючи інформацію цього веб-сайту користувач діє на свій власний страх і ризик. Відстеження будь-яких змін в матеріалах веб-сайту є відповідальністю користувача.

Інтелектуальна власність

Інформація, розміщена на даному веб-сайті, захищена авторським правом. Зокрема, будь-які відтворення, адаптація, переклад, зберігання і використання у засобах масової інформації, у тому числі, зберігання та обробка за допомогою електронних засобів підпадають під захист нормативно-правових актів України про інтелектуальну власність. Будь-яке використання даної інформації у повному об’ємі або частково дозволяється тільки з попереднього письмового дозволу компанії Інтарамоушн.

Користувач можете переглядати цю веб-сторінку, відтворювати уривки змісту шляхом друку матеріалів, збереження інформації на жорсткий диск з метою надання цієї інформації іншим особам. Це можливо тільки за умови, що ви залишите незмінними усі помітки щодо авторських та інших прав власності. Жодна репродукція будь-якої частини цього веб-сайту не може продаватися або розповсюджуватися для комерційних цілей, а також не може бути змінена або використана у будь-якій іншій праці, публікації або на іншому веб-сайті без згоди компанії Інтрамоушн.

Посилання на інші веб-сайти

Веб-сайт може містити посилання (гіперлінки) на інші веб-сайти, керовані третіми сторонами, зміст яких невідомий компанії Інтрамоушн. Компанія Інтрамоушн надає лише доступ до таких сайтів і не несе ніякої відповідальності за їхній зміст. Посилання на сайти третіх сторін спрямовані лише на спрощення для користувача пошуку інформації в Інтернеті. Розміщення будь-якого посилання на інший веб-сайт не означає, що компанія Інтрамоушн схвалює чи підтримує його.

Застереження відповідальності

Компанія Інтрамоушн не несе відповідальність або будь-які зобов’язання за будь-які прямі, ненавмисні, послідовні, непрямі або штрафні збитки, витрати, втрати або зобов’язання, що виникли через доступ користувача до використання, неможливість використання, зміну змісту цього веб-сайту або будь-якого іншого веб-сайту, посилання на який користувач знайшов на цьому веб-сайті, або через будь-які наші дії чи бездіяльність в результаті отриманого від користувача електронного повідомлення.

Компанія Інтрамоушн не має жодних зобов’язань через або не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені через зараження вірусами, які можуть інфікувати ваше комп’ютерне або інше обладнання, внаслідок використання, доступу до або завантаження вами будь-якої інформації з цього веб-сайту. Вирішивши завантажити матеріали з цього веб-сайту, користувач діє на свій страх і ризик.

Гарантії

Компанія Інтрамоушн не дає будь-яких гарантій чи тверджень, що матеріали на цьому веб-сайті є повними, точними, достовірними, вчасно поновлюваними, що не порушують права третіх сторін; що доступ до даного веб-сайту буде безперервним чи відбуватиметься без помилок, що цей веб-сайт є незаражений вірусами, а також захищеним; що будь-яка порада чи думка отримана від компанії Інтрамоушн на цьому веб-сайті є безпомилковою, і на яку можна покластися.

Компанія Інтраоушн залишає за собою право у будь-який час, без попереджень, обмежити чи заблокувати користувачу доступ до цього веб-сайту чи до будь-яких його функцій, чи його частин.

Юрисдикція і застосовуване законодавство

Продукти, матеріали, пропозиції та інформація на цьому веб-сайті призначена для користувачів та споживачів з України. Компанія Інтрамоушн не дає гарантій, що продукти і матеріали цього веб-сайту доступні та актуальні, відповідно, поза межами України та відповідають чинному законодавству інших країн.

Користувач і компанія Інтрамоуш погоджується, що будь-які суперечки чи претензії, що можуть виникнути у зв’язку із, чи внаслідок використання цього веб-сайту будуть вирішуватися керуючись положеннями українського законодавства у судах України.

Оновлення дійсних положень та умов

Компанія Інтрамоушн залишає за собою право робити будь-які зміни та виправлення до цього документу. Будь ласка, відвідуйте цю сторінку час від часу для перегляду цієї та нової додаткової інформації.

Положення про гарантію, техніку безпеки та монтаж обладнання

1. Загальні положення

Гарантійні зобов’язання та застереження, умови дотримання техніки безпеки, інструкції з монтажу наводяться у цьому Положенні про гарантію, техніку безпеки та монтаж обладнання та розміщуються на веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтрамоушн» (надалі - компанія Інтрамоушн). Дане Положення може додатково окрім розміщення на сайті затверджуватися наказом відповідальної особи компанії Інтрамоушн.

Це Положення є невід’ємною частиною Договору поставки, який є публічним договором приєднання та дане Положення є обов’язковим для усіх Покупців, які прийняли умови договору.

2. Гарантійні зобов’язання. Норми безпеки.

Компанія Інтрамоушн (Постачальник згідно Договору поставки, що розміщений на веб-сайті компанії Інтрамоушн) надає гарантію на поставлений згідно Договору поставки Товар протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту підписання видаткової накладної.

Постачальник не несе відповідальності за усунення недоліків чи пошкодження Товару, що виникли після переходу Права власності на Товар до Покупця, якщо такі випадки не передбачені Гарантійними зобов’язаннями Постачальника.

Коли Покупець встановлює або управляє Товаром, він зобов'язується слідувати всім місцевим і національним нормам безпеки встановленим для дано виду Товару, та умов Інструкції з експлуатації Товару, що надається Постачальником. Покупець зобов’язаний дотримуватися при монтажі та експлуатації Товару вимог та рекомендацій Постачальника. Всі відповідні розділи застосованих норм безпеки повинні дотримуватися з обережним ставленням до Товару. Покупець погоджується використовувати відповідну документацію для установки, експлуатації та усунення несправностей Товару. Документація супроводжує Товар і Покупець не повинен покладатися на схеми та іншу інформацію, яка міститься в інших джерелах інформації.

Товари Постачальника не є стійкими до пошкоджень та не розроблені, виготовлені, або призначені для використання або перепродажу в небезпечні зони, що вимагають надійної роботи, наприклад, в експлуатації ядерних установок, літаків або систем зв'язку, управління повітряним рухом, життєзабезпечення або системи озброєнь, в яких відмова в системах може призвести до смерті, травм або важкої фізичної, екологічної, або майнових шкоди.

Відповідальність Постачальника за дефекти Товару та гарантію на Товар додатково обмежена (та здійснюється на розсуд Постачальника) щодо Товарів, які: були відремонтовані або в які вносилися зміни без згоди Постачальника; до яких відносилися халатно та піддавали пошкодженням; із-за обставин, не залежних від Постачальника; Товари, які неправильно установили, експлуатували; неналежне технічне обслуговування; неналежного зберігання чи іншого, ніж нормальне використання в межах номінальної електричної і механічної витривалості, відповідно до специфікації Товару; на предмети, які вимагають періодичного технічного обслуговування або заміни, в тому числі, але не обмежуючись заміною вентиляторів, конденсаторів, приводів і терміналів; у разі неправильного дотримання процедур технічного обслуговування в тому числі, відмова заміни зношених елементів, як зазначено в супроводжувальній інструкції.

3. Інструкція з монтажу обладнання та його експлуатації.

Покупець, що приєднався до Договору поставки зобов’язується дотримуватись усіх вимог та рекомендацій, наданих в «Інструкції з монтажу обладнання та експлуатації» (далі – Інструкція). Невиконання вимог Інструкції можу бути причиною відмови Постачальника від надання Гарантійних послуг протягом гарантійного періоду, визначеного цим Положенням.

Інструкція доступна для скачування на веб-сайті Постачальника та надається Покупцю разом з іншою супровідною документацією Товару.

Online Support
back to top