searchtriangle
Мій кошик

Правова інформація

Положення про конфіденційність

1. Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтрамоушн» (надалі - компанія Інтрамоушн), яка знаходиться в Україні, розробила це Положення про конфіденційність (надалі – Положення) для пояснення умов конфіденційності кожного користувача, який заходить на наш сайт, партнерів та будь-яких осіб, які передають особисті чи конфіденційні дані компанії Інтрамоушн.

Дані, які збираються та обробляються, використовуються згідно з законами про захист персональних даних України. Компанія Інтрамоушн робить все, щоб гарантувати відповідність баз даних діючому законодавству. Це Положення не стосується сайтів, посилання на які розміщені на сайті компанії Інтрамоушн. Рекомендуємо прочитати це положення перш ніж користуватися цим сайтом. Також на усіх користувачі цього веб-сайту поширюються вимоги щодо ознайомлення та дотримання Положення про порядок користування веб-сайтом та застереження відповідальності.

Це Положення є невід’ємною частиною Договору поставки, який є публічним договором приєднання та дане Положення є обов’язковим для усіх Покупців, які прийняли умови договору.

2. Згода на обробку персональних даних

Я, користувач, узгодивши умови цього Положення і безпосередньо цього тексту відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду та дозвіл компанії Інтрамоушн на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення усіх моїх персональних даних, що отримає компанія Інтрамоушн. Використання таких даних компанією Інтрамоушн виконується виключно для виконання умов, передбачених Договором поставки, виконання Заявок Покупця, та інших цілей, передбачених чинним законодавством України.

Використання користувачем цього сайту означає, що користувач погоджується з усіма умовами цього Положення та надає згоду на використання та обробку своїх персональних даних згідно закону України «Про захист персональних даних».

3. Захист персональних даних

Компанія Інтрамоушн застосовує заходи безпеки, що відповідають стандартним галузевим вимогам, для унеможливлення вільного доступу до особистої інформації та інформації облікового запису, яка зібрана та використовується на цьому сайті компанією Інтрамоушн.

4. Розкриття інформації третім сторонам

Компанія Інтрамоушн може використовувати послуги третіх осіб для управління своїми справами та цим сайтом чи для ведення адміністративних справ від нашого імені, таких як надсилання повідомлень електронної пошти, виконання замовлення тощо.

Особиста інформація про будь-якого користувача може надаватись іншим організаціям, в межах чинного законодавства, у випадку відчуження підприємства, майна; якщо компанія Інтрамоушн вимушена розкрити окрему інформацію на виконання вимоги правоохоронних або контролюючих органів, або внаслідок іншого юридичного процесу; або для захисту інтересів чи безпеки компанії Інтрамоушн або інших користувачів веб-сайту чи з іншою законною метою.

5. Конфіденційна інформація компанії Інтрамоушн

Покупець згідно укладеного Договору поставки чи будь-яка особа, що підпадає під дію цього Положення зобов’язується забезпечити збереження і нерозголошення конфіденційної інформації, яку така особа отримала будь-яким способом. Термін «конфіденційна інформація» компанії Інтрамоушн означає вся інформація пов’язана із компанією Інтрамоушн та її діяльністю чи клієнтами, або відноситься до будь-якого відділу компанії Інтрамоушн, їх операцій чи клієнтів, незалежно від того чи ця інформація була задокументована у будь-якому вигляді чи потрапила до особи якимось іншим чином. Таким чином конфіденційна формація включає, але не обмежується:

  1. записами про клієнтів чи іншою інформацією про клієнтів;
  2. інформацією про постачальників;
  3. маркетинговими планами, аналізами затрат;
  4. будь-якими даними про фінанси, прибутки, бухгалтерський облік компанії Інтрамоушн.

Наведений перелік вище не є вичерпний і може доповнюватися шляхом внесення змін до цього Положення.

6. Оновлення до Положення про конфіденційність для відвідувачів сайту

Компанія Інтрамоушн залишає за собою право у будь-який час внести зміни до цього. Коли компанія Інтрамоушн внесе зміни до цього Положення, то розмістить такі зміни на веб-сайті. Ми рекомендуємо вам регулярно переглядати це Положення.

Online Support
back to top