au.noitomartni%40ofni +38(032)253 51 53; +38(050)377 75 01

au.noitomartni%40ofni +38(032)253 51 53; +38(050)377 75 01

  Перевірка якості нанесеного тексту

  Перевірка якості нанесеного тексту

  Мета лабораторного тестування:

               Під час лабораторного тестування відбувається визначення:

  ·     Чи можливо здійснити аналіз чи перевірку необхідних дефектів об’єкту.

  ·     Як буде виглядати можливий монтаж на місці.

  ·     Які додаткові оптичні чи освітлювальні компоненти можуть застосовуватись.

  ·     Яке розширення камери найбільше підходить для досягнення найбільшої точності та швидкодії.

  ·     За допомогою якої технології потрібно вирішити завдання.

  ·     Які програмні функції можна використовувати для перевірки.

  ·     Який час циклу досягнуто.

  Вимоги замовника та зразки:

  На картонну коробку друкується текст який містить інформацію про дату й часу, номер лінії, кількість коробок, номер партії та тип продукту:

  -     Варіант 1, з розшифруванням маркування 

  -     Варіант 2,з розшифруванням маркування

  -     Варіант 3, з розшифруванням маркування(на деяких коробках тип продукту може не вказуватись)

  -     Варіант 4, з розшифруванням маркування(на деяких коробках тип продукту може не вказуватись)

  ·      Камера машинного бачення повинна зчитати інформацію з тексту який надрукований на коробці, а саме два варіанти:

  -     1) час, в випадку якщо додатково буде друкуватись дата та час в наступному форматі

              число. місяць. рік           година:хвилина:секунда

  -     2) кількість коробок та номер партії.

                                           Кількість коробок     Номер партії

  ·      Якщо інформацію вдалось зчитати, та успішно перевірити на якість друку, сумувати дану коробку по одному з двох варіантів (час, або кількість коробок і номер партії) та передати дані на SCADA систему.

  Відстань до об’єкту: 260 мм.

  ·     Камера розташована перпендикулярно до площини коробки на яку нанесений текст

  ·     Додаткові аксесуари: зовнішнє освітлення LFR 115 RD-24-2L 12, та кріплення.

                   Загальні налаштування проекту:

                          Враховуючи поверхню коробки та нанесені символи, для отримання зображення більшого контрасту та точності було задіяно додаткову обробку зображення: 

  Результати оптичного зчитування тексту, та перевірки якості друку

  1.  Перевірка дати та часу, а також кількості коробок в статиці (Варіант 1)

      Камера зчитує символи які знаходяться в діапазоні робочої зони (жовтий контур) який ми задаємо вручну, чим більша зона зчитування тим більше навантаження на процесор. Наперед було налаштовано одночасне зчитування 8-ми символів, за простим алгоритмом, який прописується в контролері відбувається відокремлення дати від часу, а також кількості коробок для занесення в базу.

      Спершу проводиться зчитування еталонних символів, тобто без браку друку

                                 Робоча зона інструменту для перевірки дати та часу

  Камера виконує сегментацію символів які вдалось побачити в робочій зоні

  На виході отримуємо зчитувану інформацію

  Зелений індикатор свідчить про допустиму якість нанесення символів.

  Наступним етапом проводиться перевірка нечітко нанесених символів

                      Символи (дата і час) з браком 

  Отримуємо інформацію про те що символи нечіткі

                                                                     Переревірка кількості коробок 

                                                                                Результат зчитування якості нанесення кількості коробок

  2. Перевірка номеру лінії, євростандарту та номеру партії в статиці (Варіант 1)

  Перевірка номеру лінії відбувається за схожим принципом   

                                                                                                  Результат зчитування номеру лінії без браку

                                                                                                                           Символ з браком

               Сигнал періодично з'являється і зникає, що свідчить про ненадлежну якість друку

  Перевірка символу євростандарту

               Результат зчитування символу євростандарту

                                                                                                               Перевірка номеру партії (еталон)

                                                                                                    Результати зчитування номеру партії

  Невдалі результати зчитування символів номеру партії

  Для символів в варіанті 1, перелік коробок може здійснюватись за любим ідентифікатором, починаючи від дати і часу закінчуючи номером партії. Проте рекомендується проводити зчитування тільки великих символів, або ж кількості коробок, оскільки перші є добре видимі, а другі не містять більше чотирьох символів.

  1.   Перевірка дати та часу, а також кількості коробок в статиці (Варіант 2)

                                                            Зчитування символів (Варіант 2)

  Зчитування даного типу шрифтів за допомогою камери Visorвідбувається нестабільно, в незалежності від відстані. Проте можлива перевірка дати та часу на якість!

  Зчитування символів такого розміру відбувається нестабільно так відбувається зливання контурів. Проте можлива перевірка на якість друку.

  2. Перевірка номеру лініїєвростандарту та номеру партії в статиці (Варіант 2)

       Результат зчитування номеру лінії без браку

          Результат зчитування символу номеру лінії з браком, символ зчитано неправильно

  Результат зчитування символу євростандарту без браку

  Результат зчитування номеру партії без браку

  Для символів варіанту 2, найкращим способом здійснення переліку коробок буде по номеру лінії, та партії, оскільки символи є достатньо великі та чіткі для зчитування

                        Висновки:

  ·      Лабораторний тест було проведено використовуючи камеру машинного бачення VISOR AllRound V20-All-P3-R-M-M2-L.

  ·      Тестування проводилось в статичному стані, та під час руху.

  ·      Для однієї повної перевірки камері потрібно максимально 0,2-0,4 с., тому для якісного оптичного зчитування символів,  в ділянці перевірки слід зменшувати швидкість лінії до максимально можливої.

  ·      Можливо виконувати перевірку під часу руху, максимально допустима швидкість лінії     8 м/хв. При максимальній швидкості можливо зчитати всі потрібні символи, проте важче буде вловити мінімальні відмінності в якості та брак нанесення символів, тому для якісного оптичного зчитування тексту рекомендується в ділянці перевірки зменшувати швидкість до мінімально можливої.

  ·      Перевірка проводилась на відстані 260 мм. від об'єктиву камери, до площини з нанесеним текстом. Максимально рекомендована відстань до 300 мм., з похибкою 3-4 мм.

  ·      При варіанті 1,  зчитування та перевірка символів відбувається найбільш стабільно, тому можливий рахунок коробок як по часу, кількості коробок так і по номеру лінії, або партії. У всіх інших варіантах слід виконувати рахунок по найбільших символах, тобто номеру лінії, типу продукту або ж номеру партії.

  ·     Найбільш стабільним оптичним зчитуванням символів є зчитування штрих кодів, або QR – кодів. Їх перевірка може відбуватись на швидкості більшу за 9м/хв. Наша компанія може запропонувати комплексне рішення починаючи від друку штрих кодів принтерами,  їх оптичної перевірки, закінчуючи відбракуванням коробок з браком.